คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 308 Views

รายการ NIDA WISDOM for Change

ตอน ดันเศรษฐกิจพื้นที่โต ยะลา -เบตง กับประธานหอการค้ายะลา

โดย คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา และศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคม

Add your comments

Related Videos