คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมสัมมนา เรื่อง "สงครามการค้าจีน-อเมริกา" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน