คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่