คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณภริตพร หมื่นสม นักศึกษาเก่า ป.โท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 24 ได้รับรางวัล ผู้ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่