คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ 2021 : PM 2.5 มัจจุราชเงียบ จัดโดย นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่