คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท พค. ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2561 23
กิจกรรมเล่านิทานสอนน้อง 2 ภาษา (English-Thai) ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 15
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ HardCore News ทางช่อง 5 13
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุย เรื่อง ไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติ? ทางช่อง TNN24 14
ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้รับรางวัล ในแฟนเพจคณะ 12
ร่วมจัดกิจกรรมในงาน NIDA FRESH ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 8
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ C11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9
โครงการการประเมินผลหลักสูตรป.โท พค. และ กย. ปีการศึกษา 2561 6
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร และผศ. ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 7
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0: โอกาสและความท้าทาย กับรายการ NIDA Wisdom for Change 8