คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมสัมมนา เรื่อง "สงครามการค้าจีน-อเมริกา" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 8
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง UN เตือนรับมือหายนะโลกร้อนอีกเพียง 12 ปี HardCore News ทางช่อง 5 2
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัญญามินามะตะ ครั้งที่ 2/2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมที่ UN Geneva 3
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง "วิกฤติทุ่นเตือนภัยสึนามิไทยใช้งานได้หรือไม่?" ในรายการ รู้สู้ภัย ทางช่อง ThaiPBS 2
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง มองประเทศไทยกับภัยพิบัติธรรมชาติ HardCore News ทางช่อง 5 2
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา หัวข้อ " บิ๊กตู่ จะซ้ำรอย บิ๊กสุ? " ในรายการ “คนเคาะข่าว” 2
รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)" โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 46
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร และอ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ (พค.กทม. รุ่น9) ได้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สงขลา 13
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง “ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ GGC” ในกิจกรรม GGC Knowledge Sharing 12
นายณัฐพงษ์ เพชรละออ และนางสาวยุภาวรรณ ดวงอินตา (นศ.ปเอก) พค. ได้รับมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.) ประจำปี 2562 14