:

คณะได้จัดทำของที่ระลึกขึ้น เพื่อตอบแทนทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงิน
เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาคณะ

 

 ฟอร์มการบริจาค เพื่อสมทบทุนการศึกษา

 

เสื้อ 33 ปี พค.นิด้า: ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีแห่งการสถาปนาคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ในปี 2559 

 

กล่องอเนกประสงค์: กล่องหนังมีตราสัญลักษณ์ NIDA และชื่อคณะพัฒนาสังคมฯ

 

แก้วกาแฟเซรามิค: ของที่ระลึกงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

 

Flash Drive: ความจุ 8 GB ขนาดกะทัดรัด สีม่วงสดใส