Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

 SSED / 11432 Views

 

ให้ความรู้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวข้อ "รู้เท่าทัน PM 2.5" 11/2/2019

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Credit : กรุงเทพมหานคร  Facebook Live

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่