Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

 SSED / 8528 Views

 

ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ- ยื้อปฏิรูปตร.คนไทยยังรอไหวหรือไม่?: 18/10/2020 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประธานคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.)
 
 
ร่วมแถลงข่าว
ข้อเสนอต่อรัฐบาล รัฐสภา และพรรคการเมือง กับการแก้ไขปัญหาวิกฤติความขัดแย้ง

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำเนิน

พร้อมด้วย เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันแถลงข่าวข้อเสนอต่อรัฐบาล รัฐสภา และพรรคการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตความขัดแย้ง โดย เมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. และคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้แถลงข้อเรียกร้อง  5 ข้อสำคัญได้แก่ หยุดสลายม็อบ / จัดการชุมนุมโดยสันติ / มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย / ปล่อยแกนนำ / นายกฯ เสียสละด้วยการลาออก / เปิดสภาสมัยวิสามัญ
 
Credit : เพจคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.) และเพจ the active
https://www.facebook.com/CPDThai/
Facebook: https://www.facebook.com/theactive.net
 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่