Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

 SSED / 11000 Views

 

มาตรการจัดการคุณภาพอากาศโดยภาครัฐ : NO CENSOR (20/01/2020)

 

พบกับ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ให้สัมภาษณ์ ในรายการ NO CENSOR โดย ท่านอาจารย์ เสรี วงษ์มณฑา

Credit : Youtube Channel NATION TV22 ( NO CENSOR)

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่